5.5.2017

Utajärvelle halutaan lisää puualan työntekijöitä ja yrittäjiä

Utajärven kunta kannustaa Utajärven nuoria puunjalostusalan opintoihin Oulun seudun ammattiopistossa (OSAO).

Kunta on aloittanut vuoden 2017 alussa oppilaitosyhteistyön, jossa tiedotetaan yläkoululaisille puualasta ja sen koulutus- ja työmahdollisuuksista sekä kannustetaan hakemaan alan koulutukseen. Oppilaille tarjotaan myös mahdollisuutta työharjoitteluun puualan yrityksissä sekä tuetaan oman yrityksen perustamisessa jo opiskeluaikana.

Puuala esillä nuorille 18.5. Utajärvellä

Puualaa esitellään seuraavan kerran 8. luokan oppilaille klo 9–10 Utajärven työn ja yrittäjyyden päivillä 18.5. Hyvinvointitalolla. OSAOn opettajat ja opiskelijat kertovat tilaisuudessa puualasta yleensä, puualasta ammattina, alan koulutuksesta ja työpaikoista. Lisäksi he esittelevät puualan toimintaa videoiden avulla.

Yhteistyön tavoitteet

Kunnan ja oppilaitosten yhteistyön tavoitteena on saada lisää puualan yrittäjiä Utajärven kunnan puunjalostuskeskukseen ja ammattitaitoisia työntekijöitä jo nyt kunnassa toimiviin puunjalostusyrityksiin.

Lisäksi tarkoituksena on hyödyntää laajemmin alueen puunjalostuksen ja biotalouden osaamista Utajärven puunjalostuskeskuksessa.

Puunjalostusalan monisyinen yritysverkosto

Utajärven puunjalostuskeskus on Utajärven Mustikkakankaalla Valtatie 22:n vieressä sijaitseva puunjalostusyritysten keskittymä. Se muodostuu yritysverkostosta, johon kuuluvat keskuksen puunjalostusalan yritykset ja Utajärven Yrityspuisto Oy yhteistyökumppaneineen.

Taustalla PUUTA-hanke

Kunnan ja oppilaitosten yhteistyötä on kehitetty osana vuoden 2017 lopussa päättyvää kaksivuotista PUUTA-hanketta (Puuraaka-aineen hyödyntäminen Utajärven kunnassa). PUUTA-hankkeen toteutuksesta vastaavat Utajärven kunta sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy. Hanke on rahoitettu Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta osittain Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella.

Lisätietoa
Projektipäällikkö Arto Seppänen, , p. 046 923 1183
Yritysaktivaattori Mirja Savolainen, , p. 050 369 9176