Utajärven Yrityspuisto Oy vuokraa toimitiloja sekä tarvittaessa suunnittelee ja rakentaa uusia tiloja yritysten tarpeiden mukaan Utajärven puunjalostuskeskukseen Mustikkakankaalle.

Ota yhteyttä!

Vuokko Paso
Utajärven Yrityspuisto Oy
p. 040 632 8805

Toimi- ja tuotantotilat

Kaikki toimitilamme ovat parhaillaan käytössä, mutta teemme aktiivisesti töitä uusien tilojen järjestämiseksi.